info@svetlostgrafika.com.mk
+389 2 2622 693
070-764-650

Услуги

ОФСЕТ ПЕЧАТ ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ  ДИЗАЈН И ПРИПРЕМИ 

ОФСЕТ печатењето е најзастапен облик на печатење во светот и кај нас. Овој печат се користи за квалитетен, брз и траен печат на големи и средни количини.Со офсет печат се изработуваат:книги, брошури, каталози, флаери, визит карти, амбалажа и  други видови на печатени материјали.

 

Дигиталниот печат се користи за помали количини и брза изработка на печатени материјали. 

Дизајнерскиот тим e подготвен за секаква техничка обработка на припремите за печатење, како и дизајн на креативи и осмислување на корпорациски идентите на Вашата компанија.